Zastupitelstvo města Hradec Králové
Výsledek hlasování č. 63 - bod č. 1C - Diskuse a dotazy zastupitelů města Hradec Králové - Shopping park Nová Zelená a veřejný park Kukleny
(Poznámka: Návrh A. Dohnala: ZM HK I. projednalo, II. souhlasí, III. schvaluje, IV. ukládá)
Zasedání č. 202008 - 20. Zastupitelstvo města Hradec Králové Dne 02.11.2020 21:49:05
Řádek Karta Titul Jméno Příjmení Strana Hlasoval(a)
1 1 Ing. Bc. Jiří Bláha ODS PROTI
2 2 Bc. Pavel Bulíček PIRÁTI PRO
3 3 prof. MUDr. Jan Čáp, CSc. KPH PRO
4 4 Aleš Dohnal PIRÁTI PRO
5 5 Ing. Romana Dürrerová HDK PRO
6 6 MUDr. Zdeněk Fink HDK NEHLASOVAL
7 7 Mgr. Libuše Friedlová ANO ZDRŽEL SE
8 8 Jiří Gelbič ANO PRO
9 9 Ing. LL.M. Jan Groh, MBA ANO ZDRŽEL SE
10 60 Mgr. Martin Hanousek ZPHZ PRO
11 11 Ing. Alois Havrda KSČM PRO
12 12 JUDr. Jan Holásek, LL.M. HDK PRO
13 13 prof.PhamDr. Alexandr Hrabálek, CSc. ODS ZDRŽEL SE
14 14 Jiří Kos ANO ZDRŽEL SE
15 15 PhDr. Ivo Králíček, Ph.D. ZPHZ PRO
16 16 Jiří Langer ANO ZDRŽEL SE
17 17 PhDr. Romana Lišková HDK PRO
18 18 Ing. Anna Maclová KPH PRO
19 19 Pavel Marek ANO NEHLASOVAL
20 20 MUDr. Jiří Mašek ANO ZDRŽEL SE
21 21 MUDr. Eva Matyášová ANO ZDRŽEL SE
22 22 Bc. Michal Moravec ODS ZDRŽEL SE
23 23 JUDr. Věra Pourová ANO PRO
24 74 Ing. Martin Soukup ODS ZDRŽEL SE
25 25 PhamDr. Jiří Sova HDK PRO
26 26 Mgr. et Mgr. Pavlína Springerová, Ph.D. HDK PRO
27 0 Ladislav Škorpil HDK NEPŘÍTOMEN
28 28 Mgr. Táňa Šormová KSČM PRO
29 29 Ing. Monika Štayrová ANO PRO
30 0 Ing. Lubomír Štěpán KSČM NEPŘÍTOMEN
31 81 Andrea Turková ANO ZDRŽEL SE
32 32 doc. Ph.Dr. Pavel Vacek, Ph.D. PIRÁTI PRO
33 33 Ing. Oldřich Vlasák ODS PROTI
34 0 Mgr. Jiří Vojáček KPH NEPŘÍTOMEN
35 35 Pavel Vrbický PIRÁTI PRO
36 36 Ing. Adam Záruba, Ph.D. ZPHZ PRO
37 37 Mgr. Jan Zeman PIRÁTI PRO
PŘÍTOMNÝCH: 34 PRO: 20 ZDRŽELO SE: 10
NEPŘÍTOMNÝCH: 3 PROTI: 2 NEHLASOVALO: 2
ČLENŮ ZASTUPITELSTVA: 37