Zastupitelstvo města Hradec Králové
Výsledek hlasování č. 44 - bod č. 23 - tisk č. ZM/N 8520 - Změna smluvních vztahů pro realizaci projektu Park Malšovice
( Poznámka: Usnesení - I. projednalo, II. schvaluje 1., 2., 3., 4., 5., III. ukládá za podmínky uzavření smlouvy mezi společnostmi HB REAVIS GROUP, s.r.o., ECE Projektmanagement Praha s.r.o. a FC Hradec Králové )
Zasedání č. 201404 - 36. Zastupitelstvo města Hradec Králové Dne 27.05.2014 17:34:52
Řádek Karta Titul Jméno Příjmení Strana Hlasoval(a)
1 2 Rudolf Dus ČSSD ZDRŽEL SE
2 4 Lenka Fialová KSČM PRO
3 5 Pavla Finfrlová ODS ZDRŽEL SE
4 6 Zdeněk Fink HDK ZDRŽEL SE
5 38 Martin Hanousek ZPH PROTI
6 7 Alois Havrda KSČM PRO
7 0 Alexandr Hrabálek VPM NEPŘÍTOMEN
8 0 Lenka Jaklová STAN NEPŘÍTOMEN
9 9 Otakar Kalenda ČSSD PRO
10 10 Jiří Kocourek ČSSD PRO
11 40 Irena Krčmová HDK ZDRŽEL SE
12 12 Josef Krofta VPM PRO
13 13 Leoš Kučera DVH ZDRŽEL SE
14 14 Taťana Lankašová KSČM PRO
15 15 Vladimír Lesák ČSSD PRO
16 16 Anna Maclová DVH ZDRŽEL SE
17 17 Bohuslav Melichar ZPH PROTI
18 18 Jan Michálek ODS PRO
19 19 Richard Nádvorník STAN PROTI
20 20 Libor Nejedlý KSČM PRO
21 21 Tereza Nyklíčková ČSSD PROTI
22 22 Vlastimil Ondráček ČSSD ZDRŽEL SE
23 0 Hana Orgoníková ČSSD NEPŘÍTOMEN
24 24 Milan Sommer TOP 09 PRO
25 25 Martin Soukup ODS PRO
26 26 Vladimír Springer HDK PRO
27 27 Vladimíra Šilhánková VPM ZDRŽEL SE
28 28 Ladislav Škorpil HDK PRO
29 29 Lubomír Štěpán KSČM PRO
30 30 Naďa Štěrbová ODS PRO
31 31 Arnošt Urban HDK PRO
32 32 Jindřich Vedlich TOP 09 PRO
33 33 Oldřich Vlasák ODS PRO
34 0 Ivan Vodochodský VPM NEPŘÍTOMEN
35 35 Adam Záruba ZPH PROTI
36 36 Lenka Zídková ODS PRO
37 37 Libor Žák ČSSD PRO
PŘÍTOMNÝCH: 33 PRO: 20 ZDRŽELO SE: 8
NEPŘÍTOMNÝCH: 4 PROTI: 5 NEHLASOVALO: 0
ČLENŮ ZASTUPITELSTVA: 37