CZ
00:00:00
.
H.E.R. SIE © 2006 - 2020 A.S.Partner, s.r.o., Košice
   
20. Zastupitelstvo města Hradec Králové
 
Dátum konania: 02.11.2020 Predsedajúci: A. Hrabálek
16:05:0020. Zastupitelstvo města Hradec Králove
16:05:101A Úvodní řízení
16:06:02HRABÁLEK A.0Diskuse
16:09:00SPRINGEROVÁ P.1Diskuse
16:09:56DOHNAL A.1Diskuse
16:10:39FINK Z.1Diskuse
16:12:13VRBICKÝ P.1Diskuse
16:19:461 Zápis z 16. jednání Výboru pro územní plánování, rozvoj a investice města ze dne 08.10.2020
16:20:03VLASÁK O.0Předložení
16:26:55HAVRDA A.1Diskuse
16:31:10DOHNAL A.1Diskuse
16:31:37HANOUSEK M.1Diskuse
16:33:35VLASÁK O.0Předložení
16:34:272 Informace o výsledku jednání valné hromady společnosti Aldis, a. s., konané dne 07.09.2020
16:34:50FINK Z.1Diskuse
16:35:17POUROVÁ V.1Diskuse
16:36:113 Písemnosti adresované 20. zasedání Zastupitelstva města Hradec Králové
16:37:193 Písemnosti adresované 20. zasedání Zastupitelstva města Hradec Králové
16:37:19POUROVÁ V.1Diskuse
16:37:28POUROVÁ V.1Diskuse
16:37:31VRBICKÝ P.1Diskuse
16:38:20HANOUSEK M.0Předložení
16:39:15HRABÁLEK A.0Předložení
16:39:24SPRINGEROVÁ P.1Diskuse
16:40:05VRBICKÝ P.2Diskuse
16:41:264 Zpráva o činnosti Rady města Hradec Králové za období od 19.09. do 16.10.2020
16:41:45SOUKUP M.1Diskuse
16:43:505 Změna rozpočtu kapitoly 09 městská policie
16:44:05BULÍČEK P.1Diskuse
16:46:14M. HLOUŠEK1Diskuse
16:49:15BULÍČEK P.2Diskuse
16:50:54M. HLOUŠEK1Diskuse
16:52:38BULÍČEK P.3Diskuse
16:52:56M. HLOUŠEK1Diskuse
16:54:286 Žádost společnosti Sport Motion s. r. o. o prominutí zbývající části odvodu za porušení rozpočtové kázně
16:54:397 TJ Sokol Malšova Lhota z.s., žádost o prominutí odvodu za porušení rozpočtové kázně a penále za prodlení s odvodem
16:55:158 Dotační program na podporu sportu – činnost sportovních organizací 2021
16:55:29SPRINGEROVÁ P.1Diskuse
16:58:02A. MOKREN1Diskuse
17:01:18ŠTĚPÁN L.1Diskuse
17:02:33MORAVEC M.1Diskuse
17:05:42A. MOKREN1Diskuse
17:05:49FINK Z.1Diskuse
17:05:55A. MOKREN1Diskuse
17:09:289 Návrh programu cyklu Královéhradecká nábřeží 2021
17:10:338 Dotační program na podporu sportu – činnost sportovních organizací 2021
17:10:42MORAVEC M.1Diskuse
17:12:23POUROVÁ V.1Diskuse
17:21:1810 Termíny zasedání Zastupitelstva města Hradec Králové v roce 2021
17:21:32ŠTĚPÁN L.1Diskuse
17:22:02VACEK P.1Diskuse
17:22:47FINK Z.1Diskuse
17:24:28HRABÁLEK A.0Předložení
17:24:44BULÍČEK P.1Diskuse
17:27:28MACLOVÁ A.1Diskuse
17:30:0221 Výroční zpráva Technologického centra Hradec Králové z.ú. a návrh přílohy č. 3 Veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace č. 2018/1786
17:30:12GROH J.1Diskuse
17:30:24O. ZEZULÁK1Diskuse
17:31:21BULÍČEK P.1Diskuse
17:31:57O. ZEZULÁK1Diskuse
17:33:3028 Petice proti výstavbě silnice v Přírodní památce Na Plachtě 3
17:33:39M. MIKÁT1Diskuse
17:37:38D. ČÍP1Diskuse
17:39:36A. MILER1Diskuse
17:44:45J. SAMEK1Diskuse
17:46:27ZÁRUBA A.1Diskuse
17:48:50ŠTĚPÁN L.1Diskuse
17:49:39MACLOVÁ A.1Diskuse
17:50:42DOHNAL A.1Diskuse
17:51:46VLASÁK O.1Diskuse
17:59:14KRÁLÍČEK I.1Diskuse
18:02:03HOLÁSEK J.1Diskuse
18:05:3827 Aktualizace Strategie nakládání s odpady města Hradec Králové 2020-2030
18:06:471B Diskuse občanů města Hradec Králové
18:07:04R. MARTINEC1Diskuse
18:07:20J. LÁNSKÝ1Diskuse
18:07:26R. MARTINEC1Diskuse
18:12:40M. JAŠKA1Diskuse
18:15:18R. MARTINEC1Diskuse
18:16:3033 Delegování zástupce statutárního města Hradec Králové na jednání valné hromady společnosti Mountfield HK, a.s.
18:17:1036 Program Antivirus II
18:17:31FINK Z.1Diskuse
18:18:52HRABÁLEK A.0Předložení
18:20:07DOHNAL A.1Diskuse
18:20:26HRABÁLEK A.0Předložení
18:20:41ŠTĚPÁN L.1Diskuse
18:22:14MAREK P.1Diskuse
18:22:27SPRINGEROVÁ P.1Diskuse
18:24:30HRABÁLEK A.0Předložení
18:25:05HANOUSEK M.1Diskuse
18:26:27SOVA J.1Diskuse
18:27:22M. BARTUŠOVÁ1Diskuse
18:28:22SOVA J.1Diskuse
18:28:44M. BARTUŠOVÁ1Diskuse
18:29:13POUROVÁ V.0Předložení
18:31:10FINK Z.2Diskuse
18:31:40MACLOVÁ A.1Diskuse
18:32:36ŠTAYROVÁ M.0Předložení
18:34:31VACEK P.1Diskuse
18:35:10HANOUSEK M.1Diskuse
18:37:58ŠTAYROVÁ M.1Diskuse
18:38:53MORAVEC M.1Diskuse
18:40:21SPRINGEROVÁ P.2Diskuse
19:04:0411 Návrh na poskytnutí návratné finanční výpomoci společnosti Centrální kino s.r.o.
19:04:4512 Změny v poskytnutých dotacích z dotačního programu Calendarium Regina 2020
19:05:1813 Návrh programu XXVIII. ročníku cyklu výstav, veletrhů, kulturních, společenských a sportovních akcí Calendarium Regina 2021
19:05:38DÜRREROVÁ R.1Diskuse
19:07:48A. MOKREN1Diskuse
19:09:06LIŠKOVÁ R.1Diskuse
19:09:13ŠTAYROVÁ M.1Diskuse
19:09:34VLASÁK O.1Diskuse
19:10:20A. MOKREN1Diskuse
19:12:29MAREK P.1Diskuse
19:14:1014 Dotační program na podporu kultury - činnost kulturních organizací 2021
19:14:3915.1 Správa majetku města - nakládání s nebytovými prostorami - Agentura hospodaření s majetkem MO – dlouhodobá nájemní smlouva
19:15:1816 Správa majetku města - nakládání s byty
19:15:5417.1 Správa majetku města - záměr prodeje nemovitosti, k. ú. Věkoše
19:16:09DOHNAL A.1Diskuse
19:16:31POUROVÁ V.1Diskuse
19:17:31MACLOVÁ A.1Diskuse
19:17:49POUROVÁ V.2Diskuse
19:18:39HOLÁSEK J.1Diskuse
19:19:05POUROVÁ V.3Diskuse
19:19:30LANGER J.1Diskuse
19:20:5717.2 Správa majetku města - prodej nemovitosti, k. ú. Třebeš
19:21:2618 Správa majetku města - právo provést stavbu
19:21:5619.1 Správa majetku města – bezúplatný převod pozemků, k. ú. Slezské Předměstí
19:22:2519.2 Správa majetku města – bezúplatný převod pozemků, k. ú. Slezské Předměstí, k. ú. Třebeš, k. ú. Malšovice u Hradce Králové
19:23:0020.1 Správa majetku města - různé - vyřazení části majetku
19:23:3120.2 Správa majetku města – různé - rozpočtové změny v kap. 01 - odbor správy majetku města
19:23:43DÜRREROVÁ R.1Diskuse
19:25:01POUROVÁ V.0Předložení
19:25:53J. BERNHARDOVÁ1Diskuse
19:27:25DÜRREROVÁ R.1Diskuse
19:28:0620.3 Správa majetku města - různé - odstranění duplicitního vlastnictví - k. ú. Nový Hradec Králové
19:28:4320.4 Správa majetku města – různé - přesun finančních prostředků v kap. 01 odboru správy majetku města
19:29:1520.5 Správa majetku města - různé - rozpočtová změna v kap. 01 - odbor správy majetku města
19:29:5137 Právní stanovisko Aldis, a.s.
19:30:19FINK Z.1Diskuse
19:31:49POUROVÁ V.1Diskuse
19:34:4723 Jídelna ZŠ Kukleny - zařazení finančních prostředků
19:35:2124 ZŠ Bezručova - přístavba a rekonstrukce odborných učeben - Dodatek č. 1
19:35:5825 Valná hromada společnosti Bohemian Waste Management a.s.
19:36:3226 Valná hromada společnosti Hradecké služby a.s.
19:36:48ŠTĚPÁN L.1Diskuse
19:37:47POUROVÁ V.1Diskuse
19:39:0429 Memorandum o spolupráci při revitalizaci říčních ramen Labe a Orlice
19:39:22ČÁP J.1Diskuse
19:40:27HANOUSEK M.0Předložení
19:45:0530 Návrh na přesun finančních prostředků do roku 2021 v kap. 04 - odboru školství a volnočasových aktivit dětí a mládeže
19:45:4231 Uzavření smlouvy o poskytnutí dotace
19:45:55FINK Z.1Diskuse
19:46:58SPRINGEROVÁ P.1Diskuse
19:47:34ZÁRUBA A.1Diskuse
19:50:12HANOUSEK M.1Diskuse
19:51:18KRÁLÍČEK I.1Diskuse
19:51:57ČÁP J.1Diskuse
19:54:1134 Posunutí lhůty pro podávání žádostí u Dotačního programu na podporu volnočasových aktivit dětí a mládeže 2021
19:54:4832 Dotační program na podporu péče o životní prostředí a ekologické projekty na rok 2021
19:55:2335 Variantní řešení rozvojových ploch návrhu Územního plánu Hradce Králové - lokalita Svinary
19:56:53DOHNAL A.1Diskuse
19:56:54LANGER J.1Diskuse
19:58:01VLASÁK O.1Diskuse
20:00:31LANGER J.2Diskuse
20:02:311C Diskuse a dotazy zastupitelů města Hradec Králové - Využití věcného předkupního práva k pozemku stp. č. 771 - SION
20:02:57POUROVÁ V.0Předložení
20:16:23SOVA J.1Diskuse
20:17:19DOHNAL A.1Diskuse
20:17:38ČÁP J.1Diskuse
20:18:02LIŠKOVÁ R.1Diskuse
20:23:01KRÁLÍČEK I.1Diskuse
20:23:59HANOUSEK M.1Diskuse
20:26:57HOLÁSEK J.1Diskuse
20:28:22DOHNAL A.1Diskuse
20:30:15SPRINGEROVÁ P.1Diskuse
20:32:34POUROVÁ V.1Diskuse
20:33:10FINK Z.1Diskuse
20:33:20POUROVÁ V.1Diskuse
20:33:47VRBICKÝ P.1Diskuse
20:34:33HOLÁSEK J.2Diskuse
20:35:42POUROVÁ V.2Diskuse
20:36:35LIŠKOVÁ R.2Diskuse
20:38:16POUROVÁ V.2Diskuse
20:39:37LIŠKOVÁ R.2Diskuse
21:11:02HOLÁSEK J.3Diskuse
21:16:47M. BARTUŠOVÁ1Diskuse
21:21:421C Diskuse a dotazy zastupitelů města Hradec Králové - Využití věcného předkupního práva k pozemku stp. č. 771 - SION
21:25:241C Dotazy zastupitelů města Hradec Králové
21:25:59HRABÁLEK A.0Diskuse
21:27:581C Diskuse a dotazy zastupitelů města Hradec Králové - Shopping park Nová Zelená a veřejný park Kukleny
21:28:21MACLOVÁ A.1Diskuse
21:34:43HANOUSEK M.1Diskuse
21:35:55VLASÁK O.1Diskuse
21:36:19MACLOVÁ A.2Diskuse
21:37:44MACLOVÁ A.2Diskuse
21:38:50MACLOVÁ A.2Diskuse
21:39:41MACLOVÁ A.2Diskuse
21:39:57DOHNAL A.1Diskuse
21:41:36VLASÁK O.2Diskuse
21:42:41DOHNAL A.2Diskuse
21:43:32LANGER J.1Diskuse
21:44:08DOHNAL A.2Diskuse
21:44:47BLÁHA J.1Diskuse
21:45:47HAVRDA A.1Diskuse
21:49:141C Diskuse a dotazy zastupitelů města Hradec Králové - Komerční zóna Hradubická II, Obchodní centrum III. a IV.
21:49:32DOHNAL A.1Diskuse
21:50:271C Diskuse a dotazy zastupitelů města Hradec Králové
21:50:33VACEK P.1Diskuse
21:51:18POUROVÁ V.0Předložení
21:51:54BULÍČEK P.1Diskuse
21:52:12HOLÁSEK J.1Diskuse
21:53:16BLÁHA J.1Diskuse