CZ
.
00:00:00
H.E.R. SIE © 2006 - 2018 A.S.Partner, s.r.o., Košice
   
37. Zastupitelstvo města Hradec Králové
 
Dátum konania: 24.04.2018 Predsedajúci: MUDr. Z. Fink
12:56:5737. Zastupitelstvo města Hradec Králové
13:04:111A Úvodní řízení
13:04:19FINK Z.0Předložení
13:04:24FINK Z.0Diskuse
13:05:51FINK Z.0Diskuse
13:06:39FINK Z.0Diskuse
13:07:09FINK Z.0Diskuse
13:08:211 Zpráva ze zasedání výboru finančního, konaného dne 11.4.2018
13:08:28SOMMER M.0Předložení
13:10:352 Zpráva z výboru kontrolního konaného dne 09.04.2018
13:10:37MAREK P.0Předložení
13:13:003 Zápis ze zasedání Výboru pro územní plánování a rozvoj města ze dne 20.03.2018 a 12.04.2018
13:13:02JIREŠ R.0Předložení
13:17:074 Zpráva o činnosti Policie ČR - Územního odboru Hradec Králové v roce 2017
13:17:25P. KRÁSA1Diskuse
13:23:16FINK Z.0Předložení
13:24:28JIREŠ R.1Diskuse
13:26:36FINK Z.0Předložení
13:26:58P. KRÁSA1Diskuse
13:29:355 Zpráva o činnosti Městské policie Hradec Králové za rok 2017
13:29:35FINK Z.0Předložení
13:29:58M. HLOUŠEK1Diskuse
13:33:156 Zpráva o činnosti Rady města Hradec Králové za období od 10.03. do 06.04.2018
13:33:15FINK Z.0Předložení
13:34:037 Písemnosti adresované Zastupitelstvu města Hradec Králové od 24.03. do 20.04.2018
13:34:03FINK Z.0Předložení
13:34:35LESÁK V.1Diskuse
13:37:10FINK Z.0Předložení
13:42:028 Závěrečný účet statutárního města Hradec Králové za rok 2017
13:42:02FINK Z.0Předložení
13:47:24VEDLICH J.1Diskuse
13:51:17HANOUSEK M.1Diskuse
13:54:17ŠTAYROVÁ M.1Diskuse
13:54:58VEDLICH J.1Diskuse
13:56:49VLASÁK O.1Diskuse
13:59:53FINK Z.0Předložení
14:00:239 Informace o nakládání s volnými finančními prostředky v roce 2017
14:00:23FINK Z.0Předložení
14:02:32ŠTAYROVÁ M.1Diskuse
14:03:08FINK Z.0Předložení
14:04:0410 Ekonomické vyhodnocení vyhlášek o místních poplatcích za rok 2017
14:04:04FINK Z.0Předložení
14:05:2127 Návrh na volbu přísedících Okresního soudu v Hradci Králové
14:05:21FINK Z.0Předložení
14:06:1611.1 Správa majetku města - prodej nemovitosti, k. ú. Nový Hradec Králové
14:06:16LIŠKOVÁ R.0Předložení
14:07:4211.2 Správa majetku města - prodej nemovitosti v k. ú. Svinary
14:07:42LIŠKOVÁ R.0Předložení
14:08:32GROH J.1Diskuse
14:09:08LIŠKOVÁ R.0Předložení
14:09:3811.3 Správa majetku města - prodej nemovitostí, k. ú. Roudnička
14:09:38LIŠKOVÁ R.0Předložení
14:10:42M. ZERZÁN1Diskuse
14:12:50LIŠKOVÁ R.0Předložení
14:13:06SOMMER M.1Diskuse
14:14:35LIŠKOVÁ R.0Předložení
14:14:52JIREŠ R.1Diskuse
14:16:47LIŠKOVÁ R.0Předložení
14:17:23ŠTĚPÁN L.1Diskuse
14:18:39LIŠKOVÁ R.0Předložení
14:18:56JIREŠ R.2Diskuse
14:19:56FINK Z.1Diskuse
14:21:37JIREŠ R.1Diskuse
14:22:06FINK Z.1Diskuse
14:22:23LESÁK V.1Diskuse
14:22:42LIŠKOVÁ R.0Předložení
14:23:34P. BRŮNA1Diskuse
14:23:56LIŠKOVÁ R.0Předložení
14:26:5011.4 Správa majetku města - prodej nemovitostí, k. ú. Pražské Předměstí
14:26:50LIŠKOVÁ R.0Předložení
14:27:29zástupce - IMPORTAL s.r.o.1Diskuse
14:35:55LIŠKOVÁ R.0Předložení
14:36:15KRČMOVÁ I.1Předložení
14:36:36zástupce - IMPORTAL s.r.o.1Diskuse
14:40:30HANOUSEK M.1Diskuse
14:41:41zástupce - IMPORTAL s.r.o.1Diskuse
14:43:01LIŠKOVÁ R.0Předložení
14:43:35P. BRŮNA1Diskuse
14:44:47HEGER L.1Diskuse
14:46:44zástupce - IMPORTAL s.r.o.1Diskuse
14:47:38SOVA J.1Diskuse
14:48:23LIŠKOVÁ R.0Předložení
14:48:55MACLOVÁ A.1Diskuse
14:50:54zástupce - IMPORTAL s.r.o.1Diskuse
14:52:16LIŠKOVÁ R.0Předložení
14:52:22zástupce - IMPORTAL s.r.o.1Diskuse
14:54:05SOMMER M.1Diskuse
14:54:51zástupce - IMPORTAL s.r.o.1Diskuse
14:57:02MACLOVÁ A.2Diskuse
14:57:50zástupce - IMPORTAL s.r.o.1Diskuse
15:00:51LIŠKOVÁ R.0Předložení
15:01:12zástupce - IMPORTAL s.r.o.1Diskuse
15:01:32LIŠKOVÁ R.0Předložení
15:02:07HEGER L.2Diskuse
15:03:04zástupce - IMPORTAL s.r.o.1Diskuse
15:03:33HEGER L.2Diskuse
15:03:52zástupce - IMPORTAL s.r.o.1Diskuse
15:05:29ŠTĚPÁN L.1Diskuse
15:07:01zástupce - IMPORTAL s.r.o.1Diskuse
15:08:51KRČMOVÁ I.2Diskuse
15:09:29zástupce - IMPORTAL s.r.o.1Diskuse
15:11:01URBAN A.1Diskuse
15:12:41LIŠKOVÁ R.0Předložení
15:13:01zástupce - IMPORTAL s.r.o.1Diskuse
15:13:40LIŠKOVÁ R.0Předložení
15:13:59ŠTĚPÁN L.1Diskuse
15:14:21SOVA J.2Diskuse
15:15:25FINK Z.1Diskuse
15:16:11LIŠKOVÁ R.0Předložení
15:37:3611.5 Správa majetku města - prodej nemovitostí, k. ú. Hradec Králové
15:37:36LIŠKOVÁ R.0Předložení
15:38:3711.6 Správa majetku města - prodej nemovitostí, k. ú. Kukleny
15:38:37LIŠKOVÁ R.0Předložení
15:39:15T. VRBICKÝ1Diskuse
15:42:57HAVRDA A.1Diskuse
15:44:55GROH J.1Diskuse
15:45:5912.1 Správa majetku města - výkup nemovitosti v k. ú. Rusek
15:45:59LIŠKOVÁ R.0Předložení
15:47:1812.2 Správa majetku města - výkup nemovitosti, k. ú. Hradec Králové
15:47:18LIŠKOVÁ R.0Předložení
15:47:5812.3 Správa majetku města - výkup nemovitosti v k. ú. Rusek
15:47:59LIŠKOVÁ R.0Předložení
15:48:4513.1 Správa majetku města – různé – návrh na rozpočtové změny v kap. 01 – odbor správy majetku města
15:48:45LIŠKOVÁ R.0Předložení
15:49:22ŠTAYROVÁ M.1Diskuse
15:49:52LIŠKOVÁ R.0Předložení
15:50:49ŠTAYROVÁ M.2Diskuse
15:51:01LIŠKOVÁ R.0Předložení
15:52:0613.2 Správa majetku města – různé – návrh na rozpočtové změny v kap. 01 – odbor správy majetku města (neinvestiční příspěvky)
15:52:06LIŠKOVÁ R.0Předložení
15:52:5113.4 Správa majetku města - různé - Hradecké bytové družstvo Hvězda - zapojení finančních prostředků z Fondu oprav HBD Hvězda do rozpočtu města
15:52:51LIŠKOVÁ R.0Předložení
15:53:33GROH J.1Diskuse
15:53:47LIŠKOVÁ R.0Předložení
15:54:2113.5 Správa majetku města - různé - odstoupení od smlouvy LINDOR TRADING s.r.o.
15:54:21LIŠKOVÁ R.0Předložení
15:55:20HANOUSEK M.1Diskuse
15:56:01LIŠKOVÁ R.0Předložení
15:57:0613.6 Správa majetku města - různé - dodatek k darovací smlouvě č. 1402/2013 - Daneta, s.r.o.
15:57:06LIŠKOVÁ R.0Předložení
15:58:18LANKAŠOVÁ T.1Diskuse
16:00:52HEGER L.1Diskuse
16:02:24URBAN A.1Diskuse
16:04:44HANOUSEK M.1Diskuse
16:08:09ŠTĚPÁN L.1Diskuse
16:10:42FINK Z.1Diskuse
16:12:42KRČMOVÁ I.1Diskuse
16:13:50URBAN A.2Diskuse
16:17:07JIREŠ R.1Diskuse
16:18:23ŠTĚPÁN L.2Diskuse
16:19:41ŠKORPIL L.1Diskuse
16:19:58SOUKUP M.1Diskuse
16:20:32SOMMER M.1Diskuse
16:20:55LIŠKOVÁ R.0Předložení
16:27:1613.7 Správa majetku města - různé - dodatek k darovací smlouvě č. 1348/2011 - Prointepo, s.r.o.
16:27:16LIŠKOVÁ R.0Předložení
16:28:10ŠTĚPÁN L.1Diskuse
16:29:04J. KARPAŠOVÁ1Diskuse
16:30:1213.9 Správa majetku města – různé – souhlas s umístěním stavby - k. ú. Nový Hradec Králové
16:30:12LIŠKOVÁ R.0Předložení
16:31:07VEDLICH J.0Předložení
16:31:1814 Vstup statutárního města Hradec Králové do Sdružení energetických manažerů měst a obcí
16:31:21FINK Z.0Předložení
16:31:23VEDLICH J.0Předložení
16:32:1615 Strategie Integrované územní investice Hradecko-pardubické aglomerace
16:32:16VEDLICH J.0Předložení
16:33:2216 Rozpočtová změna k akci Inteligentní dopravní systém
16:33:22VEDLICH J.0Předložení
16:34:2717 Změna rozpočtu v kap. 13 - odbor hlavního architekta
16:34:27VEDLICH J.0Předložení
16:35:06ZÁRUBA A.1Diskuse
16:35:55VEDLICH J.0Předložení
16:36:27URBAN A.1Diskuse
16:38:1518 Úprava rozpočtu v kapitole 14 - investiční odbor
16:38:15VEDLICH J.0Předložení
16:40:0319 Úprava rozpočtu města Hradec Králové kapitola 05 - odbor sociálních věcí a zdravotnictví
16:40:21MACLOVÁ A.0Předložení
16:41:5620 Návrh na změnu veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace na projekt Open Air Program
16:41:56MACLOVÁ A.0Předložení
16:42:5821 Dotační program Calendarium Regina 2019
16:42:58MACLOVÁ A.0Předložení
16:43:3522 Dotační program Královéhradecká nábřeží 2019
16:43:35MACLOVÁ A.0Předložení
16:44:1023 Návrh na úpravu čerpání dotace poskytnuté společnosti Mountfield HK a.s. na projekt Akademie ČSLH na sezónu 2017/2018
16:44:20JAROŠ M.0Předložení
16:45:4224 Návrh na poskytnutí individuálních dotací společnosti Mountfield HK, a.s., na sezónu 2018/2019
16:45:50JAROŠ M.0Předložení
16:46:25HANOUSEK M.1Diskuse
16:47:4825 Návrh odpovědi na Petici za spravedlivé odměny členů volebních komisí
16:47:50M. BARTUŠOVÁ1Předložení
16:48:5626 Změna termínu čerpání dotace na základě Veřejnoprávní smlouvy č. 2017/0700
16:49:4828 Informace o přípravě uložení fragmentů mostu plk. Šrámka ve Svinarech
16:49:50ZÁRUBA A.0Předložení
16:56:48J. FALTA1Diskuse
17:03:03ŠTĚPÁN L.1Diskuse
17:04:10ZÁRUBA A.1Diskuse
17:05:34FINK Z.0Diskuse
17:06:241C Diskuse zastupitelů města Hradec Králové
17:06:37LIŠKOVÁ R.1Diskuse
17:10:01HAVRDA A.1Diskuse
17:12:10FINK Z.0Diskuse
17:12:17ZÁRUBA A.1Diskuse
17:12:42FINK Z.0Diskuse
17:12:59VLASÁK O.1Diskuse
17:13:47MAREK P.1Diskuse
17:14:05FINK Z.0Diskuse
17:14:191D Dotazy zastupitelů města Hradec Králové
17:14:25MAREK P.0Předložení
17:14:34HAVRDA A.1Diskuse
17:15:17SOVA J.1Diskuse
17:16:40SPRINGEROVÁ P.1Diskuse
17:16:46FINK Z.0Diskuse