CZ
.
00:00:00
H.E.R. SIE © 2006 - 2017 A.S.Partner, s.r.o., Košice
   
24. Zastupitelstvo města Hradec Králové
 
Dátum konania: 31.01.2017 Predsedajúci: MUDr. Z. Fink
12:53:5124. Zastupitelstvo města Hradec Králové
13:05:101A Úvodní řízení
13:05:12FINK Z.0Diskuse
13:06:58FINK Z.0Diskuse
13:07:28FINK Z.0Diskuse
13:08:03FINK Z.0Diskuse
13:08:331 Zpráva z výboru kontrolního konaného dne 02.01.2017
13:08:35MAREK P.0Předložení
13:10:052 Informace o výsledku jednání valné hromady společnosti Mountfield HK, a.s., konané dne 19.12.2016
13:10:14MAREK P.0Předložení
13:11:02HANOUSEK M.1Diskuse
13:11:22MAREK P.0Předložení
13:12:343 Zápis ze zasedání Výboru pro územní plánování a rozvoj města ze dne 17.01.2017
13:12:43VLASÁK O.1Diskuse
13:18:524 Zpráva o činnosti Rady města Hradec Králové za období od 05.12.2016 do 13.01.2017
13:18:52FINK Z.0Předložení
13:19:10HANOUSEK M.1Diskuse
13:20:14FINK Z.0Předložení
13:20:465 Kontrolní zpráva o plnění usnesení Rady města a Zastupitelstva města Hradec Králové za rok 2016
13:20:46FINK Z.0Předložení
13:21:176 Plán práce komisí Rady města a výborů Zastupitelstva města Hradec Králové na I. pololetí roku 2017
13:21:17FINK Z.0Předložení
13:21:467 Písemnosti adresované Zastupitelstvu města Hradec Králové od 17.12.2016 do 27.01.2017
13:21:46FINK Z.0Předložení
13:22:298 Refinancování úvěru přijatého usnesením ZM/2011/468 na financování investičních potřeb města Hradec Králové
13:22:29FINK Z.0Předložení
13:23:259 Návrh na volbu přísedící Okresního soudu v Hradci Králové
13:23:25FINK Z.0Předložení
13:24:0333 Volba člena Rady města Hradec Králové
13:24:03FINK Z.0Předložení
13:25:00ŠTĚPÁN J.1Předložení
13:25:36FINK Z.0Předložení
13:26:21FINK Z.0Předložení
13:26:51FINK Z.0Předložení
13:27:32FINK Z.0Předložení
13:27:59MATYÁŠOVÁ E.1Diskuse
13:28:14LESÁK V.1Diskuse
13:28:30VLASÁK O.1Diskuse
13:28:45ŠTĚPÁN L.1Diskuse
13:29:19FINK Z.0Předložení
13:52:11URBAN A.1Předložení
14:08:35URBAN A.1Předložení
14:10:3013 Aktualizace studie lesní hřbitov v Hradci Králové - prezentace
14:10:30FINK Z.0Předložení
14:10:34VEDLICH J.0Předložení
14:11:38zástupce - NEW VISIT1Diskuse
14:20:41VEDLICH J.0Předložení
14:21:22ŠTĚPÁN L.1Diskuse
14:22:14zástupce - NEW VISIT1Diskuse
14:23:58VEDLICH J.0Předložení
14:24:27JIREŠ R.1Diskuse
14:26:3714 Informace o stavu příprav projektu Centra přírodovědného a technického vzdělávání v Hradci Králové
14:26:41VEDLICH J.0Předložení
14:27:32K. VÍT1Diskuse
14:32:19zástupce - CfME1Diskuse
14:38:22J. CHMELÍK1Diskuse
14:45:55p. NOVÁK1Diskuse
14:46:06p. FALTÝNEK1Diskuse
14:47:35p. NOVÁK1Diskuse
14:49:45VEDLICH J.0Předložení
14:49:58HANOUSEK M.1Diskuse
14:52:20VEDLICH J.0Předložení
14:53:19KRČMOVÁ I.1Diskuse
14:53:51MAREK P.1Diskuse
14:54:12VLASÁK O.1Diskuse
14:55:34VÍŠKA V.1Diskuse
14:56:4015 Petice "Zachraňme dřevěnku!"
14:56:43VEDLICH J.0Předložení
14:58:04HANOUSEK M.1Diskuse
15:00:50VEDLICH J.0Předložení
15:01:37JIREŠ R.1Diskuse
15:04:32VEDLICH J.0Předložení
15:04:42J. FALTA1Diskuse
15:07:29VEDLICH J.0Předložení
15:08:0510 Správa majetku města - prodej nemovitosti, k. ú. Třebeš
15:08:23M. BROKEŠ1Předložení
15:09:14GROH J.1Diskuse
15:10:04F. KŘELINA1Diskuse
15:11:32FINK Z.0Diskuse
15:12:08ŠTĚPÁN L.1Diskuse
15:12:53URBAN A.1Diskuse
15:13:40FINK Z.0Diskuse
15:14:2111 Správa majetku města - pronájem nemovitosti - odpis pohledávek
15:14:25M. BROKEŠ1Předložení
15:16:1812.1 Správa majetku města - různé - přeložka trasy vedení veřejného osvětlení - Generali Hradec Králové - objekt A - k. ú. Pražské Předměstí, Hradec Králové
15:16:21M. BROKEŠ1Předložení
15:17:16ZÁRUBA A.1Diskuse
15:18:48VEDLICH J.0Předložení
15:19:37GROH J.1Diskuse
15:20:4712.2 Správa majetku města - různé - rozpočtová změna v kap. 01 - odbor správy majetku města - finanční vypořádání se společností DSA a. s.
15:20:48M. BROKEŠ1Předložení
15:21:3512.3 Správa majetku města - různé - návrh změny obecně závazné vyhlášky o místním poplatku za užívání veřejného prostranství
15:21:36M. BROKEŠ1Předložení
15:22:32ZÁRUBA A.1Diskuse
15:25:12ŠTĚPÁN L.1Diskuse
15:26:03FIALOVÁ L.1Diskuse
15:28:59ŠTAYROVÁ M.1Diskuse
15:29:35JIREŠ R.1Diskuse
15:33:25VLASÁK O.1Diskuse
15:34:31FINK Z.1Diskuse
15:38:08URBAN A.1Diskuse
15:42:24VLASÁK O.1Diskuse
16:05:18URBAN A.1Diskuse
16:11:4732 Správa majetku města - směna nemovitosti - směna pozemků, k. ú. Kukleny a k. ú. Nový Hradec Králové
16:11:57M. BROKEŠ1Předložení
16:14:11VEDLICH J.1Diskuse
16:17:00F. KŘELINA1Diskuse
16:19:26HAVRDA A.1Diskuse
16:23:29JIREŠ R.1Diskuse
16:25:5916 Systém podpory sociálních služeb pro občany města Hradec Králové (2017)
16:26:06MACLOVÁ A.0Předložení
16:27:1317 Návrh na poskytnutí dotací na činnost kulturních organizací 2017
16:27:13MACLOVÁ A.0Předložení
16:27:5218 Žádost o dotaci na kulturní akci I. pololetí 2017
16:27:52MACLOVÁ A.0Předložení
16:28:19MAREK P.1Diskuse
16:28:45MACLOVÁ A.0Předložení
16:29:2119 Cyklus Calendarium Regina 2017 - aktualizace údajů o akcích, schválení znění veřejnoprávních smluv
16:29:21MACLOVÁ A.0Předložení
16:30:3520 Návrh na schválení znění veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace
16:30:35MACLOVÁ A.0Předložení
16:31:2421 Zrušení usnesení zastupitelstva města č. ZM/2016/1495
16:31:24MACLOVÁ A.0Předložení
16:32:3222 Individuální žádosti o dotace v oblasti sportu
16:32:32JAROŠ M.0Předložení
16:33:2023 Návrh na vyhlášení a ocenění nejúspěšnějších sportovců roku 2016 města Hradec Králové v kategorii dospělých
16:33:20JAROŠ M.0Předložení
16:34:0524 Návrh na vyhlášení a ocenění nejlepších sportovců města Hradec Králové za rok 2016 v mládežnických kategoriích
16:34:05JAROŠ M.0Předložení
16:34:5025 Návrh na poskytnutí dotací v rámci "Dotačního programu na podporu sportu - činnost sportovních organizací 2017"
16:34:50ŠKORPIL L.0Předložení
16:35:3626 Návrh individuálních dotací společnosti FC Hradec Králové a.s. pro rok 2017
16:35:36ŠKORPIL L.0Předložení
16:36:1627 Návrh na poskytnutí dotací na sportovní akademie mládeže
16:36:16ŠKORPIL L.0Předložení
16:36:5828 Návrh na poskytnutí dotací na rozvoj cestovního ruchu 2017 - I. kolo
16:37:03ŠTĚPÁN J.1Diskuse
16:37:4929 Dotace v oblasti sociálních služeb na rok 2017, oblast spadající do kompetence komise pro rodinu a sociální prevenci
16:37:52P. LOJAN1Předložení
16:38:4330 Návrh finančních příspěvků na péči o životní prostředí a ekologické projekty z Fondu na podporu veřejně prospěšných projektů pro rok 2017
16:38:45JAROŠ M.0Předložení
16:39:15HANOUSEK M.1Diskuse
16:39:4631 Žádost o prominutí platby za odtah a skladování motorového vozidla RZ: 4H4 0925
16:39:48M. BARTUŠOVÁ1Předložení
16:40:30MATYÁŠOVÁ E.1Diskuse
16:42:25SOMMER M.1Diskuse
16:43:401C Diskuse členů Zastupitelstva města Hradec Králové
16:44:05SPRINGER V.1Diskuse
16:47:32SPRINGER V.1Diskuse
16:47:35MICHÁLEK J.1Diskuse
16:49:21MACLOVÁ A.1Diskuse
16:50:09FINK Z.1Diskuse
16:52:36FIALOVÁ L.1Diskuse
16:54:10URBAN A.1Diskuse
16:54:53HAVRDA A.1Diskuse
16:55:16ZÁRUBA A.1Diskuse
16:55:38VEDLICH J.0Předložení
16:57:21VLASÁK O.1Diskuse
16:57:39VEDLICH J.0Diskuse
16:58:431D Dotazy členů Zastupitelstva města Hradec Králové
16:58:46FINK Z.0Předložení