CZ
.
00:00:00
H.E.R. SIE © 2006 - 2016 A.S.Partner, s.r.o., Košice
   
22. Zastupitelstvo města Hradec Králové
 
Dátum konania: 29.11.2016 Predsedajúci: MUDr. Z. Fink
12:55:2822. Zastupitelstvo města Hradec Králové
13:05:511A Úvodní řízení
13:06:32FINK Z.0Diskuse
13:07:21ZÁRUBA A.1Diskuse
13:08:46FINK Z.0Diskuse
13:09:31FINK Z.0Diskuse
13:10:06FINK Z.0Diskuse
13:10:36FINK Z.0Diskuse
13:12:031 Zpráva ze zasedání výboru finančního konaného dne 16.11.2016
13:12:12SOMMER M.0Předložení
13:15:00ŠTAYROVÁ M.1Diskuse
13:16:42ŠTĚPÁN L.1Diskuse
13:18:242 Zpráva z výboru kontrolního konaného dne 07.11.2016
13:18:25MAREK P.0Předložení
13:19:563 Zápis ze zasedání Výboru pro územní plánování a rozvoj města ze dne 24.11.2016
13:20:03VLASÁK O.1Diskuse
13:25:21FINK Z.0Diskuse
13:26:024 Zpráva o činnosti Rady města Hradec Králové za období od 10.10. do 13.11.2016
13:26:07FINK Z.0Předložení
13:26:445 Návrh termínů zasedání Rady a Zastupitelstva města Hradec Králové na I. pololetí roku 2017
13:26:44FINK Z.0Předložení
13:27:246 Písemnosti adresované Zastupitelstvu města Hradec Králové od 22.10. do 25.11.2016
13:27:24FINK Z.0Předložení
13:28:2434 Jmenování zástupců města do orgánů společnosti Mountfield HK, a. s. na řádné valné hromadě dne 19.12.2016
13:28:24FINK Z.0Předložení
13:29:527.1 Správa majetku města - nakládání s byty - prodej bytové jednotky v k. ú. Nový Hradec Králové
13:29:52LIŠKOVÁ R.0Předložení
13:32:59LIŠKOVÁ R.0Předložení
13:33:01SOMMER M.1Diskuse
13:33:05GROH J.1Diskuse
13:34:047.2 Správa majetku města - nakládání s byty - prodej bytové jednotky v k. ú. Hradec Králové
13:34:04LIŠKOVÁ R.0Předložení
13:35:417.3 Správa majetku města - nakládání s byty - výsledky Výběrového řízení č. OM1/156/2016 na prodej pozemku stp. č. 804, jehož součástí je stavba bytového domu čp. 733 s příslušenstvím, v k. ú. Hradec Králové
13:35:41LIŠKOVÁ R.0Předložení
13:37:168.1 Správa majetku města - prodej nemovitosti, k. ú. Roudnička
13:37:16LIŠKOVÁ R.0Předložení
13:38:478.2 Správa majetku města - prodej nemovitostí, k. ú. Svinary
13:38:47LIŠKOVÁ R.0Předložení
13:39:288.3 Správa majetku města - prodej nemovitosti, k. ú. Kluky, k. ú. Pražské Předměstí
13:39:28LIŠKOVÁ R.0Předložení
13:40:088.4 Správa majetku města - prodej nemovitostí, k. ú. Slezské Předměstí
13:40:08LIŠKOVÁ R.0Předložení
13:41:229.1 Správa majetku města - výkup nemovitosti, k. ú. Nový Hradec Králové
13:41:22LIŠKOVÁ R.0Předložení
13:42:119.2 Správa majetku města - výkup nemovitostí - pro Cyklostezku HK - Vysoká nad Labem v k. ú. Třebeš
13:42:11LIŠKOVÁ R.0Předložení
13:42:5510.1 Správa majetku města - směna nemovitostí, k. ú. Březhrad, k. ú. Plačice
13:42:55LIŠKOVÁ R.0Předložení
13:43:43ZÁRUBA A.1Diskuse
13:46:41URBAN A.1Diskuse
13:47:37HEGER L.1Diskuse
13:48:13ZÁRUBA A.2Diskuse
13:48:55HANOUSEK M.1Diskuse
13:51:05FINK Z.1Diskuse
13:51:59VLASÁK O.1Diskuse
13:52:50URBAN A.2Diskuse
13:55:0410.2 Správa majetku města - směna nemovitostí, k. ú. Kluky, k. ú. Plácky
13:55:04LIŠKOVÁ R.0Předložení
13:56:1011 Správa majetku města - dar, k. ú. Hradec Králové a k. ú. Pražské Předměstí
13:56:10LIŠKOVÁ R.0Předložení
13:56:35HANOUSEK M.1Diskuse
13:57:35VEDLICH J.0Předložení
13:59:1412 Správa majetku města - předkupní právo, k. ú. Pouchov
13:59:14LIŠKOVÁ R.0Předložení
13:59:5413 Správa majetku města - právo provést stavbu
13:59:54LIŠKOVÁ R.0Předložení
14:00:26KOZUBÍK L.1Diskuse
14:01:09HAVRDA A.1Diskuse
14:01:26FINK Z.1Diskuse
14:02:2914.1 Správa majetku města - různé - rozpočtové změny v kap. 01 - odbor správy majetku města
14:02:29LIŠKOVÁ R.0Předložení
14:03:0814.2 Správa majetku města - různé - návrh obecně závazné vyhlášky o místním poplatku za užívání veřejného prostranství
14:03:08LIŠKOVÁ R.0Předložení
14:03:5114.3 Správa majetku města - různé - přefakturace kapitálových výdajů - akce "Demolice Koželužny"
14:03:51LIŠKOVÁ R.0Předložení
14:04:4315 Přesun finančních prostředků v kap. 01 – odbor správy majetku města, TECHNICKÉ SLUŽBY HRADEC KRÁLOVÉ - převod BV do KV
14:04:43LIŠKOVÁ R.0Předložení
14:26:2716 Návrh Koncepce směřování TECHNOLOGICKÉHO CENTRA Hradec Králové o.p.s. na období 2016-2025
14:26:27VEDLICH J.0Předložení
14:27:19ZÁRUBA A.1Diskuse
14:28:00O. ZEZULÁK1Diskuse
14:28:11VEDLICH J.0Předložení
14:28:4017 Pověření společnosti TECHNOLOGICKÉ CENTRUM Hradec Králové, o.p.s. výkonem služeb v režimu závazku veřejné služby a návrh smlouvy o závazku veřejné služby a vyrovnávací platbě za jeho výkon na období 2017 - 2018
14:28:40VEDLICH J.0Předložení
14:29:40ŠTĚPÁN L.1Diskuse
14:30:10K. VÍT1Diskuse
14:31:4718 Průběžná zpráva o aktuálním stavu v oblasti odpadového hospodářství
14:31:47VEDLICH J.0Předložení
14:33:1319 Rozpočtová změna v kapitole 16
14:33:13VEDLICH J.0Předložení
14:34:1720 Dodatek č. 19 ke Smlouvě o alokaci prostředků na Integrovaný plán rozvoje města Hradec Králové „Centrum města = pól růstu a rozvoje města“ (dále jen IPRM Centrum)
14:34:17VEDLICH J.0Předložení
14:35:0421 Obecně závazná vyhláška, kterou se mění obecně závazná vyhláška statutárního města Hradec Králové č. 2/2013 o omezení provozování loterií a jiných podobných her
14:35:04VEDLICH J.0Předložení
14:36:16HANOUSEK M.1Diskuse
14:42:4322 Rekonstrukce ul. Pražská - DÚR - zařazení finančních prostředků
14:42:43VEDLICH J.0Předložení
14:44:06JIREŠ R.1Diskuse
14:44:52VEDLICH J.0Předložení
14:45:12ŠTAYROVÁ M.1Diskuse
14:45:31VEDLICH J.0Předložení
14:45:57FINK Z.1Diskuse
14:46:13HAVRDA A.1Diskuse
14:47:15ŠTĚPÁN L.1Diskuse
14:48:23VEDLICH J.0Předložení
14:48:57ŠTAYROVÁ M.2Diskuse
14:50:02VEDLICH J.0Předložení
15:00:5121 Obecně závazná vyhláška, kterou se mění obecně závazná vyhláška statutárního města Hradec Králové č. 2/2013 o omezení provozování loterií a jiných podobných her - pokračování
15:00:51VEDLICH J.0Předložení
15:01:3423 Žádost o finanční příspěvek na jubilejní architektonickou výstavu Davida Vávry v roce 2017
15:01:34VEDLICH J.0Předložení
15:02:15ZÁRUBA A.1Diskuse
15:02:52FINK Z.1Diskuse
15:03:10VEDLICH J.0Předložení
15:04:3225 Návrh na změnu veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace na projekt Hradec Králové - Nábřeží sochařů 2016-2018
15:04:32VEDLICH J.0Předložení
15:04:40JAROŠ M.0Předložení
15:05:2926 Žádosti o úpravu v cyklu Calendarium Regina 2017
15:05:29JAROŠ M.0Předložení
15:06:12ZÁRUBA A.1Diskuse
15:06:20FINK Z.1Diskuse
15:06:38MAREK P.1Diskuse
15:09:0727 Žádost o poskytnutí mimořádné dotace v oblasti sportu společnosti Mountfield HK, a.s.
15:09:07JAROŠ M.0Předložení
15:09:5328 Individuální žádost TJ Slavia Hradec Králové o poskytnutí investiční dotace
15:09:56ŠKORPIL L.0Předložení
15:10:5829 Návrhy změn v poskytnutých dotacích v oblasti sportu
15:10:59ŠKORPIL L.0Předložení
15:11:4930 Dotace z městského rozpočtu na zachování a obnovu památkového fondu pro rok 2016 - Program regenerace MPR a MPZ
15:11:49SPRINGEROVÁ P.0Předložení
15:12:4331 Dotace na zachování a obnovu památkového fondu pro rok 2016
15:12:43SPRINGEROVÁ P.0Předložení
15:13:2732 Dotace na zachování a obnovu památkového fondu pro rok 2015 - změna VII.
15:13:27SPRINGEROVÁ P.0Předložení
15:14:2133 Úprava rozpočtu odboru informatiky
15:14:22M. BARTUŠOVÁ1Diskuse
15:15:151D Dotazy členů Zastupitelstva města Hradec Králové
15:15:38HAVRDA A.1Diskuse
15:16:491C Diskuse členů Zastupitelstva města Hradec Králové
15:16:53HAVRDA A.1Diskuse
15:22:53HAVRDA A.1Diskuse
15:22:57MICHÁLEK J.1Diskuse
15:23:23FINK Z.0Předložení
15:24:53ŠTAYROVÁ M.1Diskuse
15:25:40ZÁRUBA A.1Diskuse
15:28:05MICHÁLEK J.2Diskuse
15:28:35SOMMER M.1Diskuse
15:28:51URBAN A.1Diskuse
15:30:14FINK Z.1Diskuse
15:30:40ZÁRUBA A.2Diskuse
15:32:12FINK Z.2Diskuse
15:32:36URBAN A.2Diskuse
15:33:24JIREŠ R.1Diskuse
15:35:14JIREŠ R.1Diskuse
15:35:17ŠTĚPÁN L.1Diskuse
15:36:0124 Výběr varianty mimoúrovňových křížení v souvislosti s plánovaným zdvoukolejněním a modernizací železniční trati č. 031 v úseku Opatovice nad Labem – Hradec Králové
15:36:02VEDLICH J.0Předložení
15:40:50VÍŠKA V.1Předložení
15:41:47P. BRŮNA1Diskuse
15:42:28VLASÁK O.1Diskuse
15:45:01VEDLICH J.0Předložení
15:45:36HAVRDA A.1Diskuse
15:48:34ZÁRUBA A.1Diskuse
15:49:50VEDLICH J.0Předložení
15:51:10p. FILIP1Předložení
15:51:47ŠTĚPÁN L.1Diskuse
15:54:09VEDLICH J.0Předložení
15:55:14HAVRDA A.2Diskuse
15:55:55p. FILIP1Předložení
15:56:48HAVRDA A.2Diskuse
15:57:18VEDLICH J.0Předložení
15:58:38p. FILIP1Předložení
15:59:02VEDLICH J.0Předložení
15:59:11URBAN A.1Diskuse
16:01:32HANOUSEK M.1Diskuse
16:02:45VEDLICH J.0Předložení
16:03:11p. FILIP1Předložení
16:03:56p. SHEJBAL1Předložení
16:05:25MAREK P.1Diskuse
16:07:10p. DOLEŽAL1Diskuse
16:15:03M. VODIČKOVÁ1Diskuse
16:15:49FINK Z.0Předložení
16:16:13p. FILIP1Předložení
16:17:05pí BURDYCHOVÁ1Diskuse
16:17:39p. FILIP1Předložení
16:18:21M. ŠVAGERKOVÁ1Diskuse
16:19:17p. SHEJBAL1Předložení
16:20:42B. SAMEK1Diskuse
16:23:53p. DOLEŽAL2Diskuse
16:23:59p. DOLEŽAL2Diskuse
16:26:04FINK Z.0Předložení
16:26:40A. DOHNAL1Diskuse
16:29:32J. ČÍŽEK1Diskuse
16:29:57J. ČÍŽEK1Diskuse
16:32:28HANOUSEK M.2Diskuse
16:34:29URBAN A.2Diskuse
16:36:38p. FILIP1Diskuse
16:37:21FINK Z.1Diskuse
16:39:15B. SAMEK1Diskuse
16:41:37VEDLICH J.0Předložení
16:41:51URBAN A.3Diskuse
16:42:45B. SAMEK1Diskuse